KNÆK LÆSEKODEN

Har du eller dit barn udfordringer med læsning og stavning? Eller er du ung og fagligt udfordret? Så er der hjælp at hente her. En gratis læsetest samt Læsetrappen fra Alkalær med tilhørende materialer danner udgangspunkt for den individuelle undervisning hos Gytte Holst i Vanløse. Se nærmere beskrivelse af de enkelte moduler.

 

Undervisning af børn

Når jeg underviser børn bruger jeg mange forskellige materialer udover mapperne og bøgerne. Vi spiller med bogstav- og ordkort, som er de samme som i mapperne og bøgerne, så der er masser af genkendelse.

En fluesmækker kan få grinene frem, når der konkurreres med forældrene om, hvem der kan score flest kort. Vi kaster med bolde til hinanden ude i butikken, når vi fx digter fælles historier eller øver ordklasser.  Mave- eller armbøjninger imens der staves til ord giver sved på panden. Jeg supplerer med håndtegn for hver enkelt lyd, når der er brug for det.

Fælles for det hele er at have det sjovt og trygt, samtidig med at der foregår en faglig udvikling.

Seneste nyt på Instagram

ALKALÆR - Alle kan læse at læse

En læse-/stavetest tilpasset alder og fagligt niveau er udgangspunktet for al min undervisning.

Første gang vi mødes fortæller I om de udfordringer, som er grunden til at I har fundet Alkalær. Jeg introducerer Alkalærs ”Læsetrappen”, som hele materialet er bygget op omkring og viser de forskellige materialer, vi kommer til at arbejde med, hvis I er interesserede i at gå i gang med et forløb. Herefter laver jeg læse-/stavetest sammen med eleven, hvor jeg enten bruger Alkalærs læse-/stavetest eller mapperne til at afdække elevens niveau.

Introduktionen er gratis.

Jeg underviser en elev af gangen i 1 time, og jeg lytter nøje til den enkelte elev og tilrettelægger en varierende undervisning, som er tilpasset både niveau og alder.

Når det er børn deltager den samme forælder hver gang, og det er forskelligt hvor ofte det anbefales at komme til undervisning, men typisk er det hver eller hver 2. uge. Det afhænger af alder, udfordringer samt hvor meget man får arbejdet hjemme imellem undervisningsgangene. Forældrene uddannes samtidig med eleverne og får redskaber til at hjælpe deres børn. Har forældrene selv udfordringer med fx ordblindhed eller det danske sprog, så oplever mange at de selv har udbytte af undervisningen.

Forudsætningen for optimalt udbytte er, at der læses og/eller staves kun 30 minutter hver dag

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.