LÆSNING

Læsning er at sætte bogstavernes lyde sammen til ord og ikke mindst at forstå, hvad man læser. Det første er naturligvis, at man er i stand til at afkode en tekst, men det er af afgørende betydning at man forstår de ord, man læser. Ellers er der intet udbytte af en tekst. Som privat Alkalær-læseunderviser er mit udgangspunkt Alkalærs materialer og metoder, og vi starter med fundamentet, som er afkodning af ord. Nogle elever har fundamentet på plads og kan gå direkte til enten drilleordsmoduler eller stavekurser.

 

Søde ord

(100% lydret)

Det første modul er hele fundamentet for læsningen, og ligesom et fundament under et hus er vigtigt for at huset kan stå solidt, så er det også vigtigt, at fundamentet er på plads, inden vi bevæger os op ad Læsetrappen. Alle ord i denne mappe er såkaldt ”søde” ord, fordi de er 100% lydrette. Det vil sige, at alle ord skrives som de siges. Ingen overraskelser som fx stumme bogstaver eller vokaler der lyder anderledes end de skrives. Det giver tryghed. I mappen er bogstaverne skrevet med stort, fordi erfaringen viser, at børn spontant vælger at skrive de store bogstaver, og fordi bogstaverne rent grafisk er lige høje og mere enkle. Eleven lærer bogstavernes navn, form og lyd. Herefter lærer eleven at læse lydrette ord på to bogstaver og tre bogstaver og ord med flere stavelser. Vi arbejder med vokalernes hårde, korte og lange lyde, konsonantklynger og stavelsesdeling. Vi læser, skriver, spiller, bruger apps og får klistermærker, medaljer og diplomer. Materialet er udarbejdet til børn, men kan sagtens tilpasses både til unge og voksne.

Drilleord I 

(det hemmelige alfabet og 120 ord)

Nu er eleven klar til flere udfordringer og i drilleordsmappe I præsenteres Det hemmelige alfabet. Det danske sprog indeholder nogle lyde, som i virkeligheden godt kunne have sit eget bogstav. Det er lyde, som anvendes i rigtig mange ord og derfor har Alkalær v/Eag V. Hansn udviklet et antal nye tegn. Vi starter med lyde som de fleste elever kender og naturligvis i et afpasset tempo, så eleven lærer det grundigt. Herefter bevæger vi os op ad drilleordstrappen i takt med elevens forståelse og udvikling. Eleven får fuldstændig styr på de 120 hyppige ord og får en forståelse for og viden om, hvornår ordene staves anderledes end de udtales.

Drilleord II

(konsonantskift, orddeling, stumme bogstaver og ordforståelse)

I Drilleord II arbejdes der med forskellige konsonantskift som fx K der lyder som GT der lyder som D og flere andre. Orddeling gør læsningen mere overskuelig, fordi eleven får nogle regler for, hvordan ordene kan deles op i stavelser, og vi dykker ned i de stumme bogstaver. I Drilleord II tages der hul på forståelsen af det læste, og det fortsætter i de øvrige mapper.

Drilleord III

(vokalrækker)

I undervisningen af de sidste trin på Læsetrappen bliver sprogets historie et vigtigt pædagogisk værktøj. Hvordan har vi talt i gamle dage? Og hvilken betydning har det for læsning og stavning, at det talte sprog har bevæget sig så meget væk fra det skrevne sprog? I denne mappe arbejdes der med vokalskift med fokus på skiftet imellem hvordan vokalen skrives og hvordan den udtales. Her er medtaget lyde og tegn fra Det hemmelige alfabet.  Ved at arbejde med vokalrækker øger det elevens forståelse for, hvorfor ca. halvdelen af alle danske ord har vokalskift, nemlig den at stavemåden har at gøre med, hvordan ordene blev udtalt i gamle dage. Fx har man tidligere udtalt ord som ”slik”, ”ikke”, ”vil” med en i-lyd, hvor ordene i dag udtales med e.

Book din gratis test her

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.